CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

Околна среда

КОРЕС ЕООД изпълнява CORES water sampling trainingконсултантски услуги, предпроектни проучвания, в областта на опазване на околната среда в морската брегова зона, и вътрешни водоеми.
 
Download списък на проекти в областта на околната среда.