CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

Консултации по усвояване на структурните фондове на ЕС

КОРЕС ЕООД предлага следните услуги за подпомагане на финансирането от европейските фондове:

EU funds photo

  • Подбор на подходящи програми за финансиране въз основа на анализ на дейността на фирмите.
  • Разработване на бизнес планове, стратегически анализ. Препоръки.
  • Техническа помощ по време на планирането и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.
  • Изготвяне на проектни предложения за финансиране от европейските фондове, в рамките на следните Оперативни програми:
   • Конкурентоспособност
   • Регионално развитие
   • Околна среда

както и за:

  • Националната програма за рибарството и аквакултурите
  • Програма за развитие на селските райони