CORES LOGO 1


Галерия

Видео галерия

ИЗМЕРВАНИЯ И МОНИТОРИНГ

Фирмата разполага със собствена плаваща роботизирана станция CORES-A1 за хидрографски измервания и мониторинг на водни тела.

Станцията e съоръжена със съответното навигационно оборудване  и измервателна апаратура, управлява се дистанционно от брега, и предава данните в реално време.
Станцията е специализирана за хидрографски измервания, вземане на проби от водната среда, вземане на проби от дъното, както и директни измервания на показатели на водната среда, както в морската брегова зона, така и реки и вътрешни водоеми.
 
services monitoring 1 sea
                  download PDF > 
 
boat inland 2 90 percentage
                  download PDF >